Som et bidrag til dette forebyggende arbeidet har Troms politidistrikt, Tromsø kommune og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord) laga en handlingsveileder. Handlingsveilederen gir deg informasjon om hvordan du kan møte, forebygge og følge opp radikalisering og utvikling av voldelig ekstremisme.

Handlingsveilederen er for deg som jobber i skolen, barnevernet, politiet, helsevesenet eller med kultur og fritidstilbud. Informasjonen er relevant også for privatpersoner. I veilelderen finnes faktainformasjon, sentrakle begreoper, tips om bekymringstegn og risikofaktorer, informasjon om forebygging og mulige tiltak, litteratur, lenker og kontaktpersoner.

Hvis vi alle kan mer om hvordan radikalisering skjer, hva vi kan gjøre med bekymringer og hvordan dette kan følges opp, blir vi bedre i stand til å ta felles ansvar for hverandre og for et tryggere samfunn.

Her kan du laste ned handlingsveilederen (13,76 MB).