Det er personell fra Forsvaret som skal uskadeliggjøre bomben. Tirsdag formiddag gjøres forberedelser, blant annet bygges det opp en voll rundt bomben, slik det er blitt gjort ved tidligere anledninger.

Dette er sjette bombe som er funnet på Vallø i forbindelse med opprydding av forurenset masse. Under krigen lå det et raffineri på Vallø som bombet av mer enn 100 bombefly natt til 26 april 1945. 53 sivile ble drept under bombingen. Les mer om dette på nettsidene til Vallø & omegn Historielag .