Bruk av ulovlig arbeidskraft – altså å gi arbeid til personer som ikke har tillatelse til å jobbe i Norge – er et samfunnsproblem.

Som ledd i innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, har Oslo politidistrikt økt bøtesatsen kraftig for bruk av ulovlig arbeidskraft.

En profesjonell arbeidsgiver risikerer nå bøter fra 50 000 kroner. Privatpersoner risikerer også å rammes av den forhøyede bøtesatsen for bruk av ulovlig arbeidskraft.

Vi oppfordrer både profesjonelle og private arbeids- og oppdragsgivere til å undersøke om personer de tilbyr jobb, har nødvendige tillatelser til å arbeide i Norge. For mer informasjon, se UDIs nettside for arbeids- og oppdragsgivere.

Bruk av ulovlig arbeidskraft er straffbart etter utlendingsloven § 108, som sier at det er ulovlig å forsettlig eller grovt uaktsomt gjøre bruk av en utlendings arbeidskraft når utlendingen ikke har nødvendig tillatelse etter loven.

Faksimile - Dagbladet - papirutgaven 7. nov 2018 (195 kB)