Leder av Felles enhet for operativ tjeneste i politiet Kenneth Berg, avdelingsdirektør for forebygging og sikkerhet i DSB Anne Rygh Pedersen, statsråd Tor Mikkel Wara og operatør ved 110 Hanne Håland Johansen.
Leder av Felles enhet for operativ tjeneste i politiet Kenneth Berg, avdelingsdirektør for forebygging og sikkerhet i DSB Anne Rygh Pedersen, statsråd Tor Mikkel Wara og operatør ved 110 Hanne Håland Johansen.
FotoPolitiet/Hiorth-Lillefjære

Politiets operasjonssentral i Sør-Øst er en av de største i Norge, og håndterer i likhet med brann i overkant av 700.000 mennesker.

– Vi er en viktig aktør i et nasjonalt perspektiv. Sør-Øst dekker mer enn 32.000 km2 og således er distriktet et Norge i miniatyr, sa politimester Christine Fossen.
– Ved flyttingen i april tok vi med oss mange gode erfaringer fra våre fire gamle operasjonssentraler, innebefattet SAMLOK-samarbeidet i Drammen. Dette har vi siden den gang bygget videre på, og vi er glade for nå å ha samlet hele 110-miljøet i Sør-Øst sammen med oss her i Tønsberg.

Fossen fremhevet de gode samarbeidsarenaene, både på ledernivå og fagutviklernivå, for alle de tre nødetatene i Sør-Øst. Det oppleves positivitet mellom brann og politi å få til et godt samarbeid her i politihuset, og med AMK-sentralene "der ute".

Foruten statsråd Wara og politimester Fossen var det hilsningstaler fra direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, avdelingsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet og Tønsbergs ordfører Petter Berg.

Les mer om saken fra Justis- og beredskapsdepartementet på regjeringen.no.