Oppdatering 10. desember:  Døde av kvelning

Politiet har mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten i forbindelse med drapet på Sortland i november. Rapporten konkluderer med at dødsårsaken er kvelning. Dette er sammenfallende med det den taktiske etterforskningen, deriblant siktedes forklaring. Det er ikke gjort funn under obduksjonen som tyder på noen annen dødsårsak.

Obduksjonen har ikke gitt et nøyaktig dødstidspunkt, men det er etter den sakkyndige undersøkelsen, sammenstilt med øvrig etterforskning, fastsatt til 9. november.

Siktede sitter varetektsfengslet. Fengslingen gjelder i utgangspunktet fram til 21. desember. Påtalemyndigheten vil begjære varetektsfengslingen forlenget.

Oppdatering i drapssaken på Sortland (30. november kl 1410)

Politiet har kommet et godt stykke på vei i forhold til å samle inn informasjon og kartlegge både siktede og fornærmedes bevegelser i tiden før hendelsen. Politiet har også en forholdsvis god oversikt over siktedes bevegelser fra hendelsen skal ha funnet sted frem til pågripelse.

Det har vært viktig for politiet at informasjon fra hva siktede har forklart i avhør ikke har blitt kjent før man var kommet et stykke på vei i etterforskningen. Dette for at ikke vitner skulle bli påvirket av informasjon om saken. Politiet mener nå at hendelsesbildet begynner å bli rimelig klart og det derfor er anledning til å gjøre dette bildet mer kjent.

Så langt viser etterforskningen at fornærmede og siktede skal ha vært omgangsvenner og at de hadde tilbragt tid sammen i tiden forut for hendelsen. Siktede har foreløpig erkjent å ha forvoldt Stig Anders Johansens død og erkjenner straffeskyld for at han under et basketak, og ved manglende tilkallelse av hjelp, forvoldte hans død. Hendelsen skal ha funnet sted i siktedes bolig og han skal deretter ha plassert liket på en veranda i tilknytning til boligen. Siktedes forklaring stemmer med de taktiske og tekniske etterforskningsskritt som så langt er gjort i saken

Vi har ennå ikke mottatt foreløpig obduksjonsrapport og kan av den grunn ikke si noe nærmere om dødsårsaken eller tidspunkt ut over at etterforskningen gir grunn til å tro at drapet må ha funnet sted helgen 9. til 11. november. Dette stemmer også med siktedes forklaring om at drapet fant sted denne helgen.

Politiet er kjent med at det har vært mange rykter i lokalmiljøet i etterkant av drapet og ønsker derfor å understreke at liket ikke var ille tilredt da det ble funnet.

Politiet planlegger nye avhør av siktede i neste uke.

----------------------------

Oppdatering i drapssaken på Sortland (27. november kl 12.20)

Etterforskningen pågår fremdeles for fullt og fokuset er fortsatt knyttet til informasjonsinnsamling. Politiet er nå ferdig med kriminaltekniske undersøkelser på stedet hvor avdøde ble funnet. Av hensyn til den pågående etterforskningen kan ikke politiet gå ut med informasjon i forhold til om stedet hvor avdøde ble funnet også er åstedet for der drapet har skjedd.

Den siste sikre observasjonen som er gjort av avdøde var helgen 9. til 11. november. Politiet har derfor grunn til å tro at det var denne helgen Stig Anders Johansen døde. Politiet avventer tilbakemelding fra obduksjonen før man kan trekker noen endelig konklusjon både på tidspunkt og dødsårsak.

Siktede har kun vært inne til avhør en gang så langt i denne etterforskningen. Det er ikke satt tidspunkt for nytt avhør av siktede.

--------------------------------------------

Oppdatering i drapssaken på Sortland (sendt ut 25. november kl 19.00)

Det er ikke noe nytt å melde fra etterforskningen. Den har pågått gjennom dagen med uforandret styrke og fokus på innsamling av informasjon.

Det er planlagt obduksjon av avdøde i morgen, mandag. Denne vil forhåpentligvis gi svar på hva som er dødsårsaken. Normalt tar det noen dager før politiet får den foreløpige obduksjonsrapport.

----------------------------------

Oppdatering i drapssaken på Sortland (sendt ut 24. november kl 16.00)

Etterforskningen etter at en mann ble funnet død på en adresse på Sortland torsdag, og en mann ble siktet for forsettlig drap har pågått for fult gjennom dagen. Den er ennå i en tidlig fase, men politiet har kommet godt i gang med arbeidet.

Det har i dag vært gjennomført en rundspørring i nærområdet der avdøde ble funnet. Hensikten med denne har vært å undersøke om det er noen som har informasjon, eller har gjort observasjoner som kan være av betydning for etterforskningen.

Etterforskningen er ennå i stor grad konsentrert om å samle inn informasjon. Herunder fysiske og digitale spor for å kartlegge både avdøde og siktedes bevegelser, kriminaltekniske undersøkelser og avhør av vitner. Det har ikke vært foretatt nye avhør av siktede i dag.

---------------------

Oppdatering drapssaken på Sortland (sendt ut 23. november kl 1430)

Det var Stig Anders Johansen, 35 år fra Stokmarknes som torsdag ettermiddag ble funnet død på Sortland. Navnet frigis etter avtale med de pårørende.

En mann i slutten av trettiårene er siktet for forsettlig drap i denne saken. Politiet fikk i dag rettens medhold i at siktede blir varetektsfengslet i fire uker, hvorav to av ukene med brev og besøksforbud og en uke i full isolasjon. Det er faren for bevisforspillelse som er begrunnelsen fengslingen.

Bistandsressurser fra Kripos, samt etterforskere fra andre deler av Nordland politidistrikt er i dag ankommet Sortland for å bistå lokalt politi i denne saken. Etterforskningen pågår for fult og vil fortsette med full styrke gjennom helgen.

----------------------------

Pressemelding fra politiet i Nordland (sendt ut 23. november kl 11.30)

Politiet jobber i dag videre med etterforskningen etter at en mann ble funnet død på en adresse i Sortland torsdag, og en mann ble siktet for forsettlig drap. Den avdøde var meldt savnet to dager tidligere, den 20. november og det var i forbindelser med denne leteaksjonen at avdøde ble funnet på en adresse på Sortland.

Etterforskningen er ennå i en tidlig fase og politiets hovedfokus er på dette tidspunktet å samle inn informasjon i saken. Det vil i dag bli gjennomført avhør av en rekke vitner, innsamling av spor og når kriminalteknikere fra Kripos er på plass vil også åstedet bli undersøkt nærmere.

Siktede ble avhørt i går og vil i løpet av formiddagen bli framstilt for varetektsfengsling. Politiet vil be om at fengslingsmøte går for lukkede dører. Siktede er villig til å forklare seg og forklarer seg greit. Politiet kan av etterforskningshensyn ikke gå inn på hva siktede har forklart i avhør.

Siktede og avdøde kjente til hverandre, men av hensyn til den pågående etterforskningen kan ikke politiet gå nærmere inn på hvilken relasjon det er snakk om. Politiet er kjent med både siktede og avdøde fra før – uten at de to tidligere har vært involvert i alvorlig kriminalitet.

----------------------------------

Pressemelding fra politiet i Nordland (sendt ut 22. november kl 22.30)

Politiet har i ettermiddag gjort funn av en død mann på en adresse på Sortland. Mannen ble funnet av politiet som i forbindelse med at avdøde var meldt savnet, gjorde undersøkelser på adressen. Avdøde er en mann i midten av trettiårene, tilhørende i Vesterålen.

En mann i slutten av trettiårene er i ettermiddag pågrepet og siktet for forsettlig drap. Siktede vil bli fremstilt for varetektsfengsling i morgen, fredag.

Politiet har startet etterforskning og har bedt om bistand fra Kripos som vil være på plass på Sortland i løpet av morgendagen.

------------------------------------