I løpet av 2017 ble det gjennomført 843 tilrettelagte avhør på barnehuset i Sandefjord. Dette er mer enn en dobling fra 2014. Det samme gjelder antall anmeldelser av vold i nære relasjoner. En sammenligning med første kvartal i 2014 og for samme periode i 2018 viser en økning på landsbasis på over 23 % i antall anmeldelser som gjelder vold i nære relasjoner.

- Dette viser at vi har hatt store mørketall på dette området. Når vi også vet at det er traumatiserende for barn og unge å være vitne til vold, så viser det hvor viktig det er å avdekke og jobbe grundig med dette, sier Fossen.

Grunnlaget for opprettelse av barnehus kom etter en rapport fra Redd Barna (2004.) Det ble foreslått at alle faginstanser ble samlet på ett sted, slik at alle faginstanser kom til barnet og de slapp å forholde seg til en rekke offentlige kontorer. Forskning og praksis viste at pårørende ikke var tilfreds med sitt møte med hjelpeapparat og rettsapparat i saker der er var mistanke om seksuelle overgrep.

- Barnehus er tilrettelagt for at sårbare barn og voksne som kan ha vært utsatt for vold eller overgrep har et sted med kompetanse hvor man har et helhetlig, barnevennlig og faglig forsvarlig tilbud. Det er knyttet opp til en rettslig prosess, og hvor det gis kartlegging og behandlingstilbud. Barn og unges rettsikkerhet er en av de viktigste oppgavene vi har, sier politimester i Sør-Øst, Christine Fossen.

Barnehusets kompetanse

Barnehuset i Sandefjord har en bred tverrfaglig kompetanse. Her skal alle instanser komme til barnet, og ivareta både de involverte og rettsikkerheten.

- Det er viktig for oss at de som kommer til barnehuset blir møtt av trygge voksne som gir dem ro og rom til å forklare seg om det de kan ha opplevd. Vi har psykologer og klinikere som er spesialister på traumer, vold og seksuelle overgrep, sier seksjonssjef for barnehuset i Sandefjord, Jeanette Indreiten.

Mandag 26. november markeres det altså at barnehuset i Sandefjord har vært i drift i 5 år.

- Vi skal gjøre en innsats for de mest sårbare som trenger vår fulle oppmerksomhet, nemlig barna. Dette er et prioritert område i politiet, sier Fossen.

Fakta om Barnehuset

Barnehuset ligger i Sandefjord og dekker fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold. Barnehuset er organisert under Sør-Øst politidistrikt og tar i mot barn, ungdom og voksne med behov for tilrettelegging. Det er i dag 15 ansatte på barnehuset. Dette er blant annet psykologer, familieterapeuter, klinisk sosionomer og klinisk barnevernspedagoger.

Hovedoppgaven til barnehuset er å tilrettelegge for gjennomføringen av avhør, og legge til rette for rettsmedisinske undersøkelser, psykologisk behandling og andre hjelpetiltak i saker der det er mistanke om at barn og ungdom, eller voksne med behov for tilrettelegging kan ha vært utsatt for overgrep.

Antall avhør de siste 5 årene;
2013; 3 (åpnet i november 2013)
2014; 372
2015; 448
2016; 693
2017; 843
2018; 703 (pr 23.november 2018)