Forbud mot voldsprodukter

Politiet er bekymret for at disse produktene skal ende opp i kriminelle miljøer, og at de skal bli brukt i voldssammenheng. Politiet i Sør-Øst har tatt beslag i flere slike gjenstander og ved enkelte anledninger er slike ulovlige våpen blitt anvendt i tilknytning til alvorlige voldshendelser,

Voldsproduktene det er snakk om kan være elektrosjokkvåpen, pepperspray, springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, kastestjerner og mer. Forbudet gjelder både kjøp (erverv), men også å eie eller inneha disse våpnene. Forbudet gjelder også spretterter eller andre tilsvarende farlige gjenstander.

De som bestiller slike gjenstander er hovedsakelig menn i alderen 15-40 år.

For gjenstander som faller inn under definisjonen av voldsprodukter kan det ilegges forelegg på fra 6000 kroner og oppover ved førstegangs brudd på lovbestemmelsen. Politiet vurderer hver sak individuelt.

Politiet minner også om at det er et generelt forbud mot å bære kniv på offentlig sted.

Produktene som bestilles fra utlandet, blir avdekket ved grensekontrollen og tolletaten anmelder innførselen til politiet.

Les mer om forbudet i Lovdata: