Ombygginger

De mest omfattende bygningstekiske endringer finner sted i Drammen. For å bøte på manglende kapasitet ved passkontoret i Drammen har Nedre Eiker lensmannskontor og Øvre Eiker lensmannskontor økt sin kapasitet. Se her på politiet.no for åpningstider ved lensmannskontorene.

Vi beklager den ulempe ombyggingene vil medføre. Arbeidet med ombyggingen starter i begynnelsen av desember.