Politidekningen generelt er marginalt høyere (1,92) i tredje kvartal, sammenlignet med første og andre kvartal (1,91) i år. Sammenlignet med samme tid i fjor har den totale politidekningen økt fra 1,89 til 1,92 politiårsverk per 1.000 innbyggere.

Politidekning kvartalsvise tall  (17 kB)