To personer er sendt til Sykehuset Innlandet Elverum og en person er sendt til Sykehuset Innlandet Tynset.

Politiet er i gang med å varsle de pårørende til den omkomne. Det er for tidlig for politiet å si noe om hendelsesforløpet og forhold knyttet til den omkomne i ulykken.

Evakueringssenter

Evakueringen fra toget er i gang. Det etableres et evakueringssenter ved Stor-Elvdal Hotell. Passasjerer tilbys hjelp ved senteret hvor Stor-Elvdal kommune og politiet er representert. Det vil i tillegg settes opp busstransport for de passasjerene som ønsker transport videre.