Bilde fra kontrollene
FotoFoto: A-krimsenteret i oslo

Etatene som deltok fra a-krimsenteret var Øst politidistrikt, Oslo politidistrikt, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV, Tolletaten og Oslo kemnerkontor. Mandag ble kontrollen gjennomført i Lillestrøm. Tirsdag og onsdag foregikk den ulike steder i Oslo. Til sammen er 220 varebiler kontrollert.

Bakgrunnen for kontrollene var en forventning om mye varetransport på grunn av økt netthandel i forbindelse med «Black Friday».

− Transport er en risikobransje for arbeidslivskriminalitet. Mange små foretak skaper en lite oversiktlig bransje med fare for ulovlige arbeidsforhold, spesielt i forbindelse med mindre varebiltransport. I tillegg ønsket vi å sjekke trafikksikkerhet på kjøretøyene, sier politiinspektør Jan Eirik Thomassen i Oslo politidistrikt, på vegne av a-krimsenteret.

Etatene så etter en rekke forhold, blant annet bruk av ulovlig arbeidskraft, sjåfører med ulovlig opphold, overlast og farlig lasting, skatteunndragelse og trygdesvindel.

Resultater så langt:

Etatene har til sammen kontrollert 220 varebiler. Fem personer er anmeldt for manglende førerrett og to biler ble avskiltet på stedet. Tre personer ble pågrepet på grunn av ulovlig arbeid og en person ble pågrepet på grunn av falsk dokumentasjon. To arbeidsgivere anmeldes for bruk av ulovlig arbeidskraft og 16 personer utredes for mulig trygdesvindel.

Statens vegvesen fant 30 kjøretøy med overlast og 69 av kjøretøyene hadde andre mangler. Dette gjaldt vesentlig lys og dekk. Det var også 41 mangler eller feil ved dokumenter.

− Ved å samarbeide tverretatlig får vi gjennomført en så komplett kontroll som mulig. Nye krav og høye bompenger til biler over 3500 kg har ført til at bilene under den grensa er blitt mer populære. Vi ser at dette blant annet medfører en god del kjøring med overlast. Dette fører til dårligere kjøreegenskaper og utgjør en fare for trafikksikkerheten til alle trafikanter, sier fagleder Thor Ringstad i Statens vegvesen.

I løpet av kontrollene ble det påtruffet mange sjåfører som har opprettet enkeltpersonforetak. Dermed er de ikke underlagt arbeidsmiljølovens vernebestemmelser. Dette betyr at de for eksempel ikke er underlagt bestemmelser om arbeidstid og ikke får sykepenger fra første dag hvis de ikke er forsikret. Kontrollørene kom også over et tilfelle der en sjåfør hadde jobbet i to år uten arbeidsavtale.

− Kontrollen har vært vellykket og a-krimsenteret i Oslo har samlet inn mye data som det nå jobbes videre med i de ulike etatene, sier Thomassen. Han påpeker at slike tverretatlige kontrollaksjoner er veldig effektive. − Når etatene sammen går ut for å avdekke arbeidslivskriminalitet, kan vi finne brudd på alle etaters regelverk på en og samme tid. I tillegg bygger vi stadig bedre felles kunnskap om kriminelle aktører og bransjer utsatt for arbeidslivskriminalitet, sier Thomassen.

A-krimsenteret i Oslo består av Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Oslo politidistrikt, Øst politidistrikt, NAV, Oslo kemnerkontor og Tollvesenet. Samarbeidet har eksistert siden 2015.