Bombegruppa fra Oslo har bistått Innlandet politidistrikt med å få klarlagt innholdet.

Det gjøres fortsatt undersøkelser på stedet.Rommet med konvolutten er avsperret, men det har ikke vært nødvendig å evakuere bygget.

Politiet kommer tilbake med mer informasjon.