Under markeringen ble samarbeidsavtale mellom Innlandet politidistrikt ved politimester Johan Brekke, og vertskommunen Hamar kommune ved rådmann Bjørn Gudbjørgsrud underskrevet. Med dette ble samarbeidet mellom Innlandet politidistrikt og kommunen formalisert i tråd med retningslinjene fra Justis- og beredskapsdepartementet. I januar 2019 kommer den fjerde medarbeideren på plass i støttesenteret. Hun blir organisert under Hamar kommune, som er en av de 47 kommunene i Innlandet som støttesenteret bistår.

Støttesenterets mandat er å yte hjelp til ofre for seksuallovbrudd, vold og andre former for integritetskrenkende kriminalitet gjennom ulike steg i straffesaksprosessen. Dette ved å gi god informasjon, veiledning og oppfølging. Foruten å bistå de som er utsatt for slik kriminalitet, avlastes også etterforskere og politijurister i arbeidet med veiledning og oppfølging. 49 prosent av sakene som er opprettet ved støttesenteret gjelder voldskriminalitet, mens seksuallovbrudd utgjør 25 prosent.

- Vårt mål er å komme i kontakt med kriminalitetsutsatte så tidlig som mulig i straffesaksprosessen, sier Anastasia Pettersen. Hun er fagleder ved støttesenteret, og forteller at senterets tjenester blir stadig mer etterspurte. I det 3. kvartalet av 2018 mottok 43 personer støtte fra senteret i 40 saker. I årets første og andre tertial, ble henholdsvis 27 og 33 saker behandlet.

Politimester Johan Brekke deltok på markeringen, og understreket i sin tale viktigheten av å kunne tilby psykososial støtte.
- Det å bidra til at utsatte kommer seg raskere videre i livet etter å ha blitt utsatt for noe kriminelt er viktig. Det fører til at færre faller utenfor etter å ha blitt utsatt for noe kriminelt, og vi håper støttesenteret gjør at flere velger å anmelde, sa politimesteren under markeringen.

76 av de kriminalitetsutsatte er kvinner, mens 24 er menn. Støttesenteret er lokalisert i Hamar kommune, og bistår hele politidistriktet i tett samarbeid med vertskommunen Hamar.