Volda og Ørsta lensmannskontor og fjellpartiet med Saudehornet 1303 mo.h i bakgrunnen.
Volda og Ørsta lensmannskontor og fjellpartiet med Saudehornet 1303 mo.h i bakgrunnen.

Det står helt åpent hvor den savnede har vært oppe i fjellene. Området er mye brukt både til å gå enkle og mer krevende trimruter, og det ligger rett ovenfor tettbebyggelsen i Ørsta. Blant annet kan en gå på tre fjelltopper her som alle er på rundt 1000 mo.h.

Det ble iverksatt en omfattende redningsaksjon onsdag den 21. november da hun ble savnet frem til 25. november klokken 16:30. På det meste deltok mer enn 300 i letingen. Det har blitt brukt både helikopter med varmesøkende kamera og hunder. Fra 25. november har det pågått "Søk etter antatt omkommet".

Politiet holder på med analysene av over 2 600 høyoppløselige fotografier som kom inn fra politihelikopteret, søndag 25. november. Til nå er flere punkt og områder i fjellterrenget ovenfor Ørsta undersøkt nærmere med utgangspunkt i dette fotomaterialet. Fredag ettermiddag var ressurser fra Røde Kors Hjelpekorps i terrenget under krevende værforhold. De kontrollerte konkrete områder i ei renne nedenfor fjellet Saudehornet på 1303 mo.h. Det ble ikke gjort noen funn som ga gjennombrudd i saken.

Ut fra en helhetsvurdering og også dårlig vær siste dagene, har det ikke vært søk ute siden fredag. Tirsdag 4. desember ligger det snø ned til bebyggelsen i Ørsta. Politiet justerer derfor planen for eventuelle punkt og områder som er tenkt nærmere utsjekket. Snøen avgrenser muligheten for å gjøre trygge undersøkelser i de høyereliggende fjellpartiene, men letingen fortsetter.

- I slike saker hvor noen er savnet er det vanlig at norsk politi etterforsker parallelt med letingen som pågår. Det var mange personer som var oppe i turområdet på ettermiddagen onsdag 21. november da Maja ble meldt savnet. Det er foretatt rundt 120 vitneavhør og det er i gang et omfattende arbeid med å samle inn informasjon fra telefon, sosiale medier, foto og andre kilder. Alt dette skjer i kartleggingen som politiet må gjøre i en så bred etterforsking. Frem til Maja blir funnet må politiet være åpne for alle teorier, selv om vi fortsatt understreker at det ikke er noen holdepunkt for at hun er utsatt for noen straffbare forhold, sier politiadvokat Inger Myklebust Ferstad som leder etterforskingen.

(Denne meldingen er sendt flere i polske medier og legges også på politi.no for generell informasjon om status).

Saudehornet og terrenget rundt 4. desember 2018
Saudehornet og terrenget rundt 4. desember 2018
Saudehornet og terrenget rundt 25. november 2018
Saudehornet og terrenget rundt 25. november 2018