Den generelle trafikkavviklingen i Oslo vil ikke i særlig grad bli berørt i forbindelse med utdelingen, men det vil bli enkelte kortvarige stans når kortesjer forflyttes i Oslo sentrum i områdene rundt Oslo Rådhus, Stortinget, Karl Johans gate, Grand hotell, Slottet og Nobelinstituttet.

Unngå bilkjøring i de områdene som er tilknyttet fredsprisutdelingen på Oslo rådhus i den grad det er mulig.

De trafikale utfordringene vil i hovedsak gjelde lørdag, søndag og mandag, og i kortere perioder fredag og tirsdag.

Det er i tillegg enkelte endringer i muligheten for å parkere i nærheten av Oslo Rådhus, Stortinget, Karl Johans gate og Grand hotell. Følg gjeldende anvisning på trafikkskilt for trafikale begrensninger og parkering.

Deler av Rosenkrantz gate, langs fasaden til Grand Hotel, vil i perioder bli stengt for gjennomkjøring og varelevering. Gående vil kunne passere.

Vi oppfordrer alle til å beregne god tid i forbindelse med reise til og fra arrangementene, da det forventes å være stort oppmøte til både fredsprisutdelingen og Nobels fredsfest.

Vi minner om at det foreligger et generelt flyforbud over Oslo sentrum. Luftromsrestriksjonene omfatter også privat droneflyvning, vi forutsetter at alle gjør seg kjent med dette og at forbudet overholdes.

Vi oppfordrer alle til å reise kollektivt, se ruter.no for nærmere informasjon.

Følg oss på Twitter @oslopolitiops for oppdatert informasjon.