Mannen er nå siktet for drapsforsøk etter Straffeloven§ 275 jf. §16 – forsøk på drap.

Han er godt kjent av politiet fra tidligere, blant annet for trusler mot politi og domstol.

Navnet til vedkommende dukket tidlig opp i politiets etterforsking onsdag, og det ble satt inn store ressurser for å finne ham. Han ble pågrepet i en udramatisk aksjon ved Skedsmo senter i Akershus.

Videre etterforskingsskritt vil inkludere avhør av den pågrepne, samt tekniske og taktiske undersøkelser. Politiet vil så snart det er praktisk mulig undersøke mannens leilighet.

Politiet har ingen grunn til å tro at flere personer var involvert i hendelsen.

Øst politidistrikt har bl.a. hatt bistand fra flere nasjonale beredskapsressurser, Kripos og PST.

Til redaksjonene:
Politiadvokat John Skarpeid er tilgjengelig på tlf 969 46 806 frem til kl. 17:00.