politimester Johan Brekke, Innlandet politidistrikt, daglig leder Espen Jægersborg, Manngard vakt og sikkerhet og regiondirektør Jon Kristiansen, NHO.
SIGNERING: Politimester Johan Brekke, Innlandet politidistrikt, daglig leder Espen Jægersborg, Manngard vakt og sikkerhet og regiondirektør Jon Kristiansen, NHO signerte samarbeidsavtalen mandag.
FotoPolitiet/Heidi Sørskog

I januar i år undertegnet Politidirektoratet og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) en nasjonal samarbeidsavtale mellom politiet og sikkerhetsbransjen. Samarbeidsavtalen mellom politiet og sikkerhetsbransjen skal sikre jevnlig kontakt og samarbeid, informasjonsutveksling knyttet til etterretning, sikkerhet og ordensrelaterte saker, samt tydeliggjøre ansvar, roller og oppgaver i daglig arbeid og ved større hendelser.

- En viktig milepæl

Innlandet politidistrikt inngår nå avtaler med fem sikkerhetsselskaper i Innlandet.

– Jeg er glad for denne formaliseringen av samarbeidet for sikkerhetsbransjen og politiet. Dette er en viktig milepæl for bransjen Innlandet, sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.

Avtalen skal øke ressursutnyttelsen og sikre kjennskap mellom aktørene hva gjelder virksomhet, ressurser, kompetanse og organisering. Politiet og sikkerhetsbransjen skal gjennom avtalen involvere hverandre i aktuelle planer, øvelser, evaluering og læring.

Faste kontaktpunkt

Det legges opp til faste kontaktpunkt på styringsnivå en gang i året og oftere på operasjonelt nivå.

– Her vil politikontaktene ute i politidistriktet være sentrale i det lokale samarbeidet, tilføyer politimester Brekke.

Politiets viktigste oppgave er å forebygge og oppklare kriminalitet, og sørge for god beredskap og trygghet for innbyggerne. For å løse samfunnsoppdraget må politiet spille på lag med andre aktører og sikkerhetsbransjen er her en viktig samarbeidspartner og ressurs.