Farefull kjøring på offentlig veg

Det har avtegnet seg et bilde av at det spesielt på snødekte veger har blitt populært å bruke offentlig veg til diverse farefull kjøring. Dette går stort sett på at førerne bevisst fremprovoserer kjøring med skrens og sladding. Politiet vil sterkt advare mot denne type aktivitet.

Problemet er kjent flere steder i Innlandet politidistrikt. I det siste har det særlig vært merkbart i Gausdal, Øyer/Tretten og i Lillehammer kommune. Politiet har mottatt flere konkrete meldinger fra bilister, beboere og foreldre om dette.

Mistet førerkortet

Natt til søndag 9. desember observerte en politipatrulje en bil på Gausdalsvegen som kjørte i høy fart og med sladd på begge sider av midtstripa. Fører var 18 år og hadde hatt førerkort i totalt 5 dager. Han erkjente overfor patruljen at denne type kjøring ikke var uvanlig. Fører mistet førerkortet på stedet og ble anmeldt for handlingene.

Tre unge bilførere anmeldt

Tirsdag 11. desember rykket politiet ut til en melding om råkjøring på parkeringsplassen til Birkebeineren skistadion på Lillehammer. Kort tid etter ble det meldt fra om at to av bilene hadde kollidert med hverandre inne på området. Alle de tre aktuelle førerne ble anmeldt. Førerkortene er ikke beslaglagt så langt. To av førerne er 18 år, mens den siste er 22 år. Alle tre er fra distriktet.

Jobber målrettet med forebygging

De siste ukene har vi fulgt opp enkeltpersoner vi har fått kjennskap til, samt tatt opp temaet ved skoler og med andre samarbeidsaktører. Politiet vil fortsette å jobbe målrettet mot denne type uønsket adferd på offentlig veg. Vi oppfordrer de som ønsker å teste grenser med kjøretøy til å gjøre dette på motorsportanlegg, isbaner og lignende.

Publikum som har tips eller kjenner til konkrete miljøer/personer kan kontakte politiet på tlf. 02800.

  • Trafikk