Fra onsdag 9. januar vil kontoret holde åpent for publikum på onsdager 10.00-14.00. På lensmannskontoret vil du kunne få politifaglig veiledning, herunder anmeldelser.

-Vi har hatt på plass en politikontakt opp i mot kommunen og vi er glade for at vi nå også får på plass en fast ordning for publikum, sier politistasjonssjef Ben-Inge Eriksen, enhetsleder i Ofoten politistasjonsdistrikt.

Politikontakt er allerede på plass

Som en del av nærpolitireformen har alle landets kommuner en politikontakt, der målsetningen er å systematisere og jobbe smartere i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. For å lykkes i dette arbeidet er vi i politiet avhengig av et godt samarbeid med kommunen. Hovedoppgavene til politikontakten er å sørge for oppfølging av politiets nærpolitirolle - et lokalt forankret politi. Politikontakten skal gi råd og følge opp riktig bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak. Politikontakten skal også bidra til å få ledelse i lokalt politi og kommunen til å samarbeide og handle helhetlig. Politikontakten i Evenes heter Vidar Eng og er en av de du vil kunne treffe på lensmannskontoret hver onsdag.