Bakgrunnen for avviklingen er å imøtekomme de høye internasjonale krav og forventninger til hvordan norske pass skal utstedes. Når nye pass lanseres skal de utstedes i fysisk sikrede lokaler, og av medarbeidere med ID-faglig kompetanse. Dette for å sikre bedre kvalitet og økt sikkerhet for landets innbyggere. Nasjonale ID-kort og sikre pass krever mer avansert utstyr og strengere prosedyrer enn politiet tidligere har hatt.

Gjennom etablering av sterke fagmiljøer med en samlet kompetanse sikres en forsvarlig utøvelse av pass, og senere også utstedelse av ID-kort.

Over 90 prosent av innbyggerne i Innlandet vil i fremtiden ha 45 minutter eller mindre til nærmeste passkontor, i tråd med målet Stortinget har satt.