Utprøving av elektrosjokkvåpen fra nyttår

Ordningen er et prøveprosjekt som går over to år, og det er de fire politidistriktene Troms, Sør-Vest, Øst og Oslo som deltar.

Se film om prøveprosjektet

Norsk politi er generelt ubevæpnet, men har andre typer maktmidler tilgjengelig, som for eksempel slagvåpen og pepperspray.

- Vi forsøker å redusere bruken av maktmidler til et minimum. Selv om politiet av og til må bruke makt for å få kontroll, ønsker vi å gjøre minst mulig skade. Nå prøver vi ut om elektrosjokkvåpen bør være en del av politiets utrustning, og hvilke konsekvenser dette i tilfelle kan medføre sier beredskapsdirektør i Politidirektoratet, Knut Smedsrud.

Grundig evaluering

I prøveprosjektet ønsker politiet svar på to sentrale spørsmål. Det ene er om bruk av elektrosjokkvåpen kan redusere skader i forbindelse med politiets utøvelse av makt. Det andre er om bruk av elektrosjokkvåpen påvirker politiets øvrige maktanvendelse, det vil si både bruk av skytevåpen, og de øvrige maktmidlene.

- Dette vil vi ikke ha svar på før i 2021. Da er prøveprosjektet gjennomført og evaluert. Deretter skal Politidirektoratet gi en politifaglig anbefaling til Justis- og beredskapsdepartementet om elektrosjokkvåpen bør brukes permanent, sier Smedsrud.

Opplæring av 500 personer

Høsten 2018 gjennomfører politiet opplæring av innsatspersonellet som skal ha elektrosjokkvåpen tilgjengelig i operativ tjeneste. Her trenes de rundt 500 tjenestepersonene blant annet opp i å vurdere hvilke situasjoner elektrosjokkvåpen kan egne seg i, samt i hvilke situasjoner andre maktmidler bør benyttes. I tillegg kommer teknisk opplæring.

Reduserer kontrollen over musklene

Elektrosjokkvåpen gir mulighet til å få kontroll på personer med et stort voldspotensiale med redusert risiko for skade hos både personen og politiet.

Fra elektrosjokkvåpenet skytes to piler som gir en elektrisk puls når de treffer kroppen.

- Støtet varer fem sekunder og gjør at man har mindre grad av kontroll over musklene i kroppen. Støtet er smertefullt og oppleves svært ubehagelig, sier Smedsrud.

Normalt har man ingen smerter når elektrosjokket er over, men man kan oppleve at en er "slått ut" av påkjenningen.

Den elektriske pulsen har forholdsvis høy spenning (volt), men lav strømstyrke (ampere).