Det var ett dobbeltdrap i 2018. Dette skjedde i Trondheim i august. 64 prosent av ofrene var menn, og 36 prosent var kvinner. Det er kun én kvinne som er siktet for drap i 2018. De øvrige 25 siktede er menn.

Det er også registrert seks partner- eller ekspartnerdrap i 2018. Alle ofrene var kvinner. Dette er på linje med tidligere år, der rundt en fjerdedel har vært i denne kategorien.

I fem av de seks partner- eller ekspartnerdrapene hadde både gjerningsperson og offeret et annet statsborgerskap enn norsk.

­– Det er få drap i Norge, og dette er relativt små tall, og det er ikke mye som skal til før det blir statistiske utslag. Det er vanskelig å dra tendenser ut av kun ett år. Samtidig er det viktig å følge med på trendene, for å se om det kan settes inn forebyggende tiltak. Antall drap i Norge er nedadgående, men partnerdrap holder seg stabilt på rundt en fjerdedel, sier Vibeke Schei Syversen, leder for Voldsseksjonen ved Kripos.

– Forskning viser at det ofte er utøvd vold i forkant av et partnerdrap, og derfor er det viktig å se på om politiet eller andre i det offentlige er oppmerksomme på slike saker. Det er helt avgjørende at ofre for vold i nære relasjoner tør å si fra, og at dette blir tatt på alvor, sier Syversen.

I halvparten av drapene var gjerningspersonen arbeidsledig eller trygdet. Over halvparten av gjerningspersonene var ruspåvirket.

Det foreligger siktelse i samtlige drapssaker fra 2018, men ingen av sakene er endelig avgjort i rettsapparatet. Drapsoversikten inneholder opplysninger om forsettlig og overlagt drap etter straffeloven 1902 § 233 og straffeloven 2015 § 275.

Hele drapsoversikten for 2018 ligger her.

Kripos' pressetelefon: 23 20 80 60