Bildet viser nye Byremo lensmannskontor, sammen med en polibil og to politibetjenter
Politiet foran sine nye lokaler på Byremo. Fv. politibetjent Torill Vrålstad og politikontakt Odd Arvid Johannesen, to av de fire som vil ha sitt arbeidssted ved det nye lensmannskontoret.
FotoPolitiet

I en konkurransesituasjon, og ut fra en totalvurdering, har Politiets fellestjenester (PFT) tildelt kontrakt for leie av nytt lensmannskontor på Byremo til Sparebanken Sør.

– To leverandører leverte inn tilbud i forbindelse med konkurransen om leieavtalen. Begge tilbud ble funnet akseptable, og tilbudene er vurdert i henhold til tildelingskriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget. Ut fra en totalvurdering ble Sparebanken Sør altså tildelt kontrakt for leie av nytt lensmannskontor på Byremo, sier visepolitimester og prosjektleder i PNP Agder, Arne Sundvoll.

Byremo lensmannskontor vil i oppstarten bli bemannet med fire politistillinger. På sikt, dersom Agder politidistrikt får den forventede bemanningsøkningen, vil det komme ytterligere to stillinger til Byremo.

Målet er at Byremo lensmannskontor skal være innflyttingsklart til sommerferien, og planen er at lensmannskontoret skal være i full drift etter sommerferieavviklingen.

– Dette blir en viktig satsing for Agder politidistrikt i de indre bygder. Vi har tatt signalene fra innbyggerne og politikere i kommunene på alvor og styrker nå politiets tilstedeværelse her, sier Sundvoll.

Som følge av endringer i kommunestrukturen i Agder politidistrikt foreslår politimester i Agder å endre organiseringen av Byremo lensmannskontor. Årsaken er kommunereformen som medfører endringer for politiets organisering.

Tilrådningen har vært på høring til de berørte kommuner og fellesnemder. Alle høringssvar som er mottatt støtter forslaget.

Politimester i Agder anbefaler at Byremo lensmannskontor flyttes fra Lindesnes politistasjonsdistrikt til Farsund og Lyngdal lensmannsdistrikt. Byremo er et tettsted i nåværende Audnedal kommune, som blir en del av nye Lyngdal kommune.

Byremo lensmannskontor fortsetter som i nåværende organisasjon. Det blir ett av to tjenestesteder i Farsund og Lyngdal lensmannsdistrikt, uten å være en egen organisatorisk enhet.

Tilrådningen fra politimester er nå oversendt til Politidirektoratet for endelig behandling.

For ytterligere opplysninger knyttet til lokasjon av det nye lensmannskontoret på Byremo, bes media henvende seg til pressevakt i Agder politidistrikt, telefon 488 95 807 eller kommunikasjon.agder@politiet.no.