Bilde av pass
Det blir nå endring i antallet steder hvor du kan søke om pass.
FotoPolitiet

Dette kommer som følge av Justis- og beredskapsdepartementet sin beslutning om etablering av 77 pass- og ID-kontorer på fastlands-Norge, i tillegg til ett kontor på Svalbard.

Det betyr at saksbehandling av ordinære pass-søknader avvikles ved følgende steder med ved følgende lensmannskontor og politistasjoner med virkning fra 28. januar 2019:

  • Eidsvoll og Hurdal lensmannskontor
  • Ullensaker lensmannskontor
  • Aurskog-Høland lensmannskontor
  • Nittedal lensmannskontor
  • Lørenskog lensmannskontor
  • Indre Østfold politistasjon (Askim)

- Det i all hovedsak fokuset på sikker identifikasjon, sikkerhetsregler, internasjonale krav, strengere lover og forskrifter som ligger til grunn for at denne endringen nå gjøres, sier leder av forvaltningsseksjonen i Felles enhet for utlending og forvaltning i Øst politidistrikt, Heidi Vinsrud.

Booking av passtimer på nett

Prognosen tilsier at Øst politidistrikt skal utstede 110.000 pass i 2019.

- For at vi skal gi publikum en god tjeneste, må alle bestille time, når det skal søkes om nytt pass, sier Vinsrud. Ta kontakt på telefon hvis du har behov for bistand til å bestille time. Det er ikke behov for å bestille time ved behov om nødpass.

Time bestiller du på www.politiet.no/pass

Nytt utstyr

Det installeres helt nytt utstyr for behandling av pass på de fire passlokasjonene.

- Alt utstyr blir nå helt nytt. Nye biometrikiosker som skal behandle både dagens utgave av pass-system, det nye pass-systemet som forventes i oktober og ID-kortene som forventes i 2020. Fremtidens pass- og ID-kontor er noe annet enn de passkontorene vi kjenner i dag, opplyser Vinsrud.

Det ansettes nå jurister og fagspesialister som skal sitte i andre linje å kontrollere saksbehandling av pass-søknader og ID.

Stort fokus på sikkerhet

Politidirektoratet er gitt i oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet å iverksette ny struktur, og igjen redegjort for oppdraget som er gitt til politidistriktene.

- Det er høye internasjonale krav og forventninger til hvordan norske pass skal utstedes. Disse imøtekommes ikke i dag, sier Vinsrud.

Norske pass har høy internasjonal status og gir visumfrihet til mange land. Det kan brukes som virkemiddel til alt fra svindel og trygdemisbruk til organisert kriminalitet og terrorisme, og er ettertraktet i kriminelle miljøer.

- For å opprettholde tilstrekkelig kvalitet i utstedelsen er det nødvendig å begrense antallet små passkontor. Når nytt saksbehandlingssystem for pass og nye nasjonale ID-kort lanseres skal de utstedes i fysisk sikrede lokaler, og av medarbeidere med ID-faglig kompetanse, forteller Vinsrud.