Forskerne Cathrine Filstad og Tom Karp legger i dag fram en undersøkelse som blant annet viser at mange ansatte mener polititjenestene vil bli dårligere som følge av reformen. Forskerne konkluderer også med at det er for tidlig å forvente gevinster av reformarbeidet.

- Reformen er et svar på en verden og kriminaliteten er i rask endring. Det vi gjør i reformen er helt nødvendig for at politiet skal levere trygghet til befolkningen i framtiden, sier Kristin Kvigne, fung. assisterende politidirektør.

- På rett vei

- Vi er fortsatt tidlig i reformen. Det vil ta tid før de store gevinstene kommer, og vi nærmer oss målene som er satt for politiet. Jeg er enig med konklusjonen fra forskerne om at vi må la endringene virke over tid før vi kan forvente store gevinster. Samtidig ser vi stadig flere eksempler på at de nye arbeidsmetodene vi innfører gir økt kvalitet og bedre resultater. Vi er på rett vei, sier Kristin Kvigne.

Hun understreker at politiet trenger forskning på reformen, og vil bruke kunnskap for å lære, og justere kurs underveis hvis det trengs.

Få tror på bedring

Kun en liten andel av medarbeiderne som har svart på undersøkelsen mener reformen vil kunne gi en bedre polititjeneste. Det er noe større optimisme på enkeltområder innenfor de nye arbeidsmetodene politiet er i ferd med å innføre.

- Funnene i rapporten understreker at det er krevende for mange i politiet nå. Og det vil fortsatt være krevende framover. Mitt inntrykk er at store deler av politiet er enige i målene for reformen. Men målene er ambisiøse – og det vil ta tid før politiet er der vi skal være. Det ser medarbeiderne i politiet hver dag, sier Kvigne.
- Underveis i gjennomføringen kan det være vanskelig å tro på at vi er på rett vei. Og vi skulle ønske oss resultater raskere enn vi klarer å levere. Det kan skape motløshet, og det er forståelig. Dette kan nok også forsterkes av en stram budsjettsituasjon i politiet, sier assisterende politidirektør.

Flere undersøkelser

Rapporten er én av flere undersøkelser og evalueringer som sier noe om status gjennomføringen av politireformen.

Målinger viser at politiet i all hovedsak oppfyller kravene til responstid. Det betyr hvor lang tid politiet bruker for å rykke ut i nødsituasjoner. Her kan du lese resultatene fra politiets siste responstidsmåling (2017) (476 kB). Tallene for 2018 kommer senere.

Evaluering av nærpolitireformen (difi.no)