Kripos etterforsker en sak hvor en dommer er siktet for overtredelse av straffeloven § 311 første ledd.

Siktelsen omhandler å ha skaffet seg tilgang til og/eller vært i besittelse av fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn.

Det har blitt gjennomført ransaking i anledning saken, etterforskingen består blant annet i å gjennomgå beslag.

Riksadvokaten har besluttet at Kripos skal etterforske saken.

Kripos' pressetelefon: 23 20 80 60