Kripos sitt hovedkvarter i Nils Hansens vei
Kripos sitt hovedkvarter i Nils Hansens vei
FotoKripos

NC3 er en del av regjeringens nye nasjonale strategi for digital sikkerhet, som lanseres 30. januar. Også konstituert politidirektør Håkon Skulstad vil være tilstede under åpningen på Kripos.

Internett er et voksende marked for ulovlige varer og tjenester, men også en arena for trakassering, vold og trusler. Et cyberkrimsenter har vært etterspurt i flere år fra både politisk hold, samfunnet og politiet. NC3 opprettes som en avdeling på Kripos med 80 stillinger som allerede eksisterer, og skal utvides med nye 120 stillinger i løpet av de tre neste årene.

– Senteret skal fylle en viktig samfunnsoppgave. Gjennom å forebygge, avdekke og etterforske trusler og kriminalitet skal cyberkrimsenteret bidra til å skape økt trygghet i det digitale rom, sier sjef Kripos, Ketil Haukaas, og legger til:

- Satsingen på Kripos må skje i samarbeid og i samspill med en satsing i politidistriktene.

I 2019 fyller Kripos 60 år, og bistand til politidistriktene vært en av kjerneoppgavene i alle disse årene. Kripos er i tillegg nasjonalt kompetansesenter for norsk politi. NC3 skal bistå norsk politi i konkrete etterforskninger og videreutvikle spisskompetanse innenfor cyberområdet.

Medier som ønsker å delta på åpningen bes om å ta kontakt med kommunikasjonsseksjonen på Kripos. Alle journalister må legitimere seg med gyldig ID og pressekort.

Kontakt: Kripos' pressetelefon: 23208060 / e-post: kripos.info@politiet.no

Program:

12:15 - Oppmøte for presse i Nils Hansens vei 25 på Bryn i Oslo

12:30 - Velkommen

• Formell åpning av NC3 ved justisministeren

• Taler og presentasjon av NC3

13:30 - Omvisning på NC3s seksjoner for statsråd og presse