For å imøtekomme nye krav til utstedelse av pass er det nødvendig å bygge om på flere av dagens lokasjoner som utsteder pass. Det er høye internasjonale krav og forventinger til hvordan norske pass skal utstedes. Nytt utstyr i sikre lokaler og medarbeidere med høy kompetanse vil bidra til en sikker og god utstedelse av pass i Sør-Øst politidistrikt.

Det anbefales å sjekke ut mulighet for pass ved andre av passkontorene i Sør-Øst politidistrikt.

Det er planlagt at ombygningsarbeidene ved disse tre passkontorene vil være ferdig:

  • Publikumssenteret i Stokke: ordinær drift - 11. februar
  • Grenland poliistasjon (Skien): ordinær drift -  18. februar
  • Drammen politistasjon: ordinær drift - 23. april