Innlandet politidistrikt på Snapchat
SNAPCHAT: Innlandet politidistrikt har etablert en konto på Snapchat med visningsnavnet "innlandetpd".

Politiet i Norge har allerede mange profiler i sosiale medier og møter befolkningen på Facebook, Twitter, Instagram og YouTube. I Innlandet er politiet i dag på Twitter, Facebook og LinkedIn. Nå skal vi også etablere oss på Snapchat og Instagram. I tillegg skal vi videreutvikle og samordne ressursene våre på Facebook.

-Vi gleder oss til å gi publikum et bedre tilbud på nett og har allerede sett at vi når flere innbyggere ved også å være tilstede på Snapchat. Målet vårt er å skape trygghet i digitale rom og forebygge kriminalitet, sier politimester i Innlandet politidistrikt, Johan Brekke.

Politiet på Snapchat

Innlandet politidistrikt har etablert en egen Snapchatkonto med visningsnavnet «innlandetpd». Hensikten er blant annet å nå flere yngre innbyggere. Kontoen vil dekke tema og saker fra hele distriktet. I utgangspunktet er denne kontoen laget for å gi informasjon ut til publikum. Det vil imidlertid bli opplyst på kontoen når følgerne kan ha direkte dialog med politiet her.

Samler ressursene på Facebook

Politiet må ta særskilte hensyn når kontoer etableres i sosiale medier. Eventuelle henvendelser som omfatter varsel om bistand til mennesker i nød gjør at politiet må ha god beredskap og gode rutiner. Politiet i Innlandet har i dag ni sider på Facebook. Dette er krevende å følge opp på en tilfredsstillende måte slik den digitale utviklingen er i dag. For å kunne være mer tilstede for innbyggerne i hele Innlandet samler vi derfor ressursene våre og utvikler fellessiden «Politiet i Innlandet».

Sammenslåingen vil skje i løpet av februar.

  • Barn og unge
  • Råd og forebygging
  • Trygghet og tillit