ungdomskriminalitet

For å hjelpe ungdom til å gjøre kloke valg og forhindre kriminalitet trenger vi mer kunnskap om ungdomskriminaliteten i Nordland. Det er bakgrunnen for at det er utarbeidet en rapport som skal være et viktig element i det forebyggende arbeidet generelt, men også et arbeidsverktøy for politikontaktene i deres dialog med kommunene.

For eksempel viser rapporten at i 33 % av SO-sakene, der en person under 18 er anmeldt, inngår bruken av sosiale medier. Delbart satsningen som i disse dager rulles ut til ungdomsskoleelevene er med andre ord veldig relevant også her i Nordland.

Metode

Rapporten baserer seg i hovedsak på informasjon fra politiets systemer og Ungdata. I tillegg er det benyttet informasjon fra andre politidistrikt og særorgan, samt åpne kilder for å fylle ut det lokale bildet.