Politiet har gjennomført en omfattende etterforskning etter at det ble varslet om en mulig seksuell krenkelse mot et barn i barneskolealder i Solbergeelva i desember 2018. Politiet er i ferd med å avslutte etterforskningen idet mistanken om at det er begått et straffbart forhold er betydelig svekket.

Etterforskningen tyder på at det ikke er begått noe straffbart forhold mot barnet.

Vedkommende som var siktet i saken har ingen tilknytning til forholdet og er sjekket ut av saken.

Politiet ønsker nå å informere om konklusjonen av etterforskningen, særlig for å unngå at de som bor i området skal uroe seg for en ukjent gjerningsperson i området. Etterforskningen har avdekket at det ikke er sannsynlig at det er begått et straffbart forhold i lokalmiljøet.