Øvelsene foregår mellom kl. 0730 og 1400 i og ved Jessheim storsenter og Ullensaker rådhus.

Det er den såkalte PLIVO-prosedyren, som betyr pågående livstruende vold, som øves. PLIVO er en felles prosedyre for hvordan nødetatene skal opptre og samvirke i slike situasjoner. Derfor deltar mannskaper fra både politi, ambulanse og brannvesen.

Nødvendig trening

- Dette er trening som samtlige av politiets innsatsmannskaper gjennomgår som en del av sitt årlige trenings- og godkjenningsprogram. Treningen er nødvendig for at politiet og de andre nødetatene skal være best mulig rustet til å håndtere de mest alvorlige og krevende oppdragene, sier politiførstebetjent Martin Kristiansen ved taktisk seksjon i geografisk driftsenhet Romerike i Øst politidistrikt.

Synlig aktivitet

For publikum vil øvingsaktiviteten innebære økt synlig nødetatspersonell i bybildet. Videre vil man kunne oppleve en god del utrykningskjøretøy under utrykning, og noe trafikale utfordringer rundt Jessheim storsenter og Ullensaker rådhus, mens øvelsene pågår.

Ingen fare for publikum

- Øvingsområdet vil bli merket med øvingsskilt og personell iført refleksvester vil passe på at publikum ikke kommer inn i øvingsområdet, sier Kristiansen.

Han legger til: - I nærheten av øvingsområdet vil det kunne høres smell, skytelyder og skrik fra personer som spiller skadd, men øvelsen er selvsagt ikke farlig for publikum.

Mediehenvendelser

Kontakt pressevakt på telefon 488 66 885 for nærmer avtale.