- Politireformen er primært en kvalitetsreform. Vi endrer ikke bare organisering, men innfører også nye arbeidsmetoder og arbeidsprosesser. Dette tar tid å få på plass og fungere. Våre medarbeidere har stått reformen i tre år nå. Det kjenner flere av våre medarbeidere på kroppen. Mange er utålmodige etter å levere bedre resultater og jeg forstår at man kan miste både motivasjon og tiltro til reformen når resultatene lar vente på seg. Jeg mener likevel det er for tidlig å konkludere om reformen. Jeg tror vi er på god vei, men det vil ta noe tid før vi kan se resultatene, sa han.

Startet året med stort etterslep

Særlig første halvår ble preget av reformen. Distriktet gikk inn i 2018 med et betydelig etterslep på restanser fra 2017. – Dette har vi med strukturert innsats klart å bygge ned siste halvår. Vi har også klart å opprettholde kvaliteten på arbeidet vårt, sa han og viser til at distriktet ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder oppklaringsprosent generelt og på de prioriterte områdene spesielt.

Innbyggerundersøkelsen som ble lagt frem i dag, viser en nedgang i tilliten til politiet. - Mange restanser, lang saksbehandlingstid i kombinasjon med flere negative mediaoppslag rundt dette har påvirket folks tillit til politiet - også i vårt distrikt. Samtidig ligger vi i toppsjiktet når det gjelder opplevd trygghetsfølelsen i vårt distrikt og det er vi godt fornøyd med, sa han.

Det har vært en sterk økning antall sedelighetssaker og de siste to årene har distriktet registrert en økning på hele 85 % de siste to årene når det gjelder sedelighetssaker. Den kraftige store økningen skyldes i stor grad flere store nettovergrepssaker. - Nye metoder avdekker vi langt flere seksuelle overgrep mot barn, også på nettet. Disse sakene er samtidig noen av de mest arbeidskrevende sakene vi har, sa Hasseldal.

 

Noen hovedtall for Øst politidistrikt

  • Antall anmeldelser fortsetter å gå ned, 3,3 % sammenlignet med 2017.
  • Fortsatt høy grad av trygghetsfølelse blant innbyggerne i Øst, men tilliten er noe svekket sammenlignet med året før. Les mer om innbyggerundersøkelsen her.
  • En betydelig nedbygging av restansene våre siste halvår har bremset den negative utviklingen av antall restanser. I fjor avgjorde vi flere saker enn vi tok i mot.
  • Mottak av 112-anrop og ventetiden på 02800 bedret seg siste halvår

Resultater og nøkkeltall 2018