Politiet har foretatt en bevismessig vurdering av saken, og har foreslått at det tas ut tiltale mot alle de siktede.

Saken ble fredag 1. februar oversendt Statsadvokaten i Troms og Finnmark for videre påtalebehandling. Saken omfatter i tillegg innførsel av et parti med amfetamin som politiet mener ble fraktet til Tromsø i 2016.

Etterforskningen, som er gjort i samarbeid med utenlandske myndigheter og andre politienheter i Norge, har avdekket det vi mener er et godt organisert nettverk for innførsel og distribusjon av amfetamin i Nord-Norge. Det er totalt 7 personer politiet foreslår at det tas ut tiltale mot. I tillegg er det allerede tatt ut tiltale mot 2 menn fra Troms som formentlig har distribuert amfetamin for personer i nettverket.

De siktede har etter politiets oppfatning hatt ulike roller i innførsel og distribusjon av amfetamin, og de har hatt roller som er gjensidig avhengig av hverandre for å gjennomføre denne type organisert kriminalitet. Politiet ønsker ikke nå å utdype de ulike aktørers konkrete rolle i saken, eller hva hver enkelt er siktet for.

Det beslaglagte partiet på 66 kilo amfetamin utgjør 264 000 brukerdoser og har en potensiell gateverdi på omlag 40 millioner kroner. Politiet mener dette stoffet var ment for salg i Troms og Finnmark.

Politiet har etterforsket saken siden høsten 2017. Det er etter vår mening den mest omfattende og alvorlige narkotikasak noen gang i Troms politidistrikt. Denne saken er alvorlig med tanke på mengden narkotika og den internasjonale organiseringen.