Statistikken viser endringer i hva befolkningen, næringslivet, organisasjoner samt politiet og andre kontrollinstanser anmelder.

Anmeldt kriminalitet Oslo politidistrikt 2018.pdf (561 kB)