Vi avdekker langt flere overgrep mot barn på nettet enn vi har gjort i tidligere år, og selv om ungdomskriminalitet er redusert med 7,9 posent sammenlignet med 2017, ser vi en økning sammenlignet med 2016 og årene før. Innen ungdomskriminaliteten ser vi at sedelighetsforhold øker med 20,7 prosent og det er registrert en økning i antall voldtekter begått av ungdom under 18 år. I 2018 ble det registrert 38 forhold - 81 prosent flere enn året før.

Les hele rapporten her. (759 kB)