I samråd med familien ber politiet om at folk som ferdes i fjellområdet, ut fra og inn mot Knaben, følger litt ekstra med når man er ute på tur i tiden fremover.

– Vi ønsker at folk som ferdes i fjellet i det aktuelle området er litt ekstra observante på tur, at man ser etter litt andre ting enn man ellers ville gjort, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt, Eyvind Formo.

– Særlig kan man legge merke til atferd i fugle- og dyreliv, for eksempel ansamling av fugl- eller dyrespor, sier Formo.

Det presiseres at man ikke skal ta noen unødige sjanser eller utsette seg for unødig risiko og/eller fare i forbindelse med dette.

– Ikke oppsøk bratte skrenter, gå ut på usikre vann og lignende, sier Formo.

Dersom man observerer noe man tror kan være av interesse, så er det ønskelig at man noterer seg posisjonen for observasjonen hvis mulig. Observasjoner man mener er interessante meldes til politiet på telefonnummer 02800.