Det fremgår av politiets disponeringsskriv for 2019, som omhandler etatens prioriteringer og rammer.

I 2019 må drift prioriteres fremfor utvikling dersom utviklingen ikke på kort sikt vil forbedre driften.

For å sikre at målene i politiets strategi nås frem mot 2020, har politidirektøren besluttet prioriteringer for politiet i 2019. Nærpolitireformen er den høyest prioriterte oppgaven i politiet frem mot 2020.

I 2019 skal utviklingstiltak begrenses til det etaten absolutt må lykkes med for å få til en god gjennomføring av nærpolitireformen.

Disponeringsskrivet 2019