Den tida det tar fra noen ringer politiets nødnummer 112 til vi er framme på stedet, kaller vi responstid. Det er krav til responstid, og kravene er delt i tre kategorier utfra antallet innbyggere:

  • På steder med fler enn 20.000 innbyggere: Under 11 minutt i 80 prosent av hasteoppdragene
  • På steder med mellom 2.000 og 19.999 innbyggere: Under 19 minutt for 80 prosent av hasteoppdragene
  • I områder med færre enn 2.000 innbyggere: Under 45 minutt i 80 prosent av hasteoppdragene.

I tillegg måler vi responstida på 50 % av hasteoppdragene (median) i hver kategori.

Troms politidistrikt innfrir kravene til responstid for fem av seks måleparametere.

Lang utrykningsvei er hovedgrunnen der vi ikke innfrir responstidskravet.

Oppdragene der responstidsravet ikke innfris:

  • 12 % i områder med færre enn 2 000 innbyggere
  • 10 % i områder med mellom 2 000 og 19 999 innbyggere
  • 10 % i områder med fler enn 20.000 innbyggere

Sett i lys av de geografiske avstandene vi har i politidistriktet er resultatet godt innenfor kravet til 80 %. Utfordringer knyttet til responstid handler ikke utelukkende om lang kjørevei, og det er verdt å merke seg at politidistriktet i 2018 hadde en prosentvis stor økning av hasteoppdrag der responstidskravet ikke har blitt innfridd i de tettest befolkede områdene.

Responstid Troms