Støttesenter for kriminalitetsutsatte
TA KONTAKT: Anastasia Pettersen og Eli Nordahl-Hagen jobber ved Støttesenter for kriminalitetsutsatte i Innlandet politidistrikt.
FotoPolitiet

I Norge har vi en rekke støttetilbud og tjenester for personer som er blitt utsatt for kriminalitet. Politiets egen veiledningstjeneste for kriminalitetsofre heter Støttesenter for kriminalitetsutsatte. I Innlandet ble denne tjenesten opprettet i desember 2017, og har siden oppstarten hjulpet over 150 kriminalitetsutsatte.

Hvem kan søke hjelp ved støttesenteret?

 • Har du blitt utsatt for kriminelle handlinger som har krenket din integritet?
 • Har du anmeldt et kriminelt forhold der du er fornærmet?
 • Har du behov for informasjon og veiledning om anmeldelse, straffesak, rettssak eller voldsoffererstatning?

Svarer du ja på minst et av de tre spørsmålene er du i målgruppen til støttesenteret for kriminalitetsutsatte.

Ingen krav om anmeldelse

Støttesenteret hjelper personer som har vært utsatt for kriminalitet som vold, mishandling, seksuelle overgrep, krenkelser og trusler, hatkriminalitet eller menneskehandel. Vi kaller disse kriminalitetsgrupper for integritetskrenkende kriminalitet. Det er ingen krav om anmeldelse før du tar kontakt med støttesenteret – så ta kontakt med oss selv om du ikke har bestemt deg for å anmelde.

Vi tilbyr samtaler til fornærmede, deres pårørende og vitner i en rettssak.

Mange av brukerne våre kommer i kontakt med støttesenteret etter anmeldelse. Andre finner veien til senteret selv, eller blir tipset av offentlige instanser som de er kontakt med (f. eks. familievernkontoret, krisesenter, hjemkommune osv.).

Hvilken hjelp kan du få?

Hovedoppgaven til støttesenteret er å hjelpe kriminalitetsutsatte med informasjon, veiledning og psykososial støtte gjennom hele straffesaksprosessen, fra anmeldelse til saken er avgjort.

Støttesenteret gir deg relevant informasjon om hva det betyr å anmelde en kriminell handling, og veien videre etter anmeldelse. Blir du innkalt som vitne i retten? Vi hjelper deg med informasjon om hva det innebærer, og kan være din støtteperson under en rettssak. Vi kan også bistå deg med å søke om voldsoffererstatning fra staten.

Trenger du hjelp eller støtte utover det som vi tilbyr, bistår vi deg med å komme i kontakt med riktig instans.

Hjelpen du kan få på støttesenteret er gratis, og er tilpasset dine behov og situasjon.

Hvordan komme i kontakt med støttesenteret?

Det er flere alternativer:

 • telefon (800 40 008), eller via sentralbordet til Innlandet politidistrikt (62 53 90 00)
 •  e-post: stottesenter.innlandet@politiet.no
 • oppmøte på kontoret Støttesenter for kriminalitetsutsatte i Innlandet politidistrikt har på Hamar (Parkgata 54). Vi svarer på henvendelser mandag til fredag mellom kl 08.00 og 15.30.
 • avtale møte i nærheten av ditt bosted. Bor du langt unna kan støttesenterets medarbeidere møte deg på et lensmannskontor/politistasjon i nærheten av deg. Ta gjerne kontakt for nærmere avtale om tid og sted.
 • Råd og forebygging
 • Voldtekt og seksuallovbrudd
 • Anmeldelser
 • Trygghet og tillit