Pass

Dette i forbindelse med innføring av ny teknologi som skal bidra til å høyne kvaliteen på norske pass. I 2020 kommer også nye pass og nye nasjonale ID kort.

Det gjenstår fortsatt noe mindre bygningsteknisk arbeid og det tar tid å innarbeide nye rutiner og bruk av nye pass-kiosker. Når det i vinter har vært lange ventetider har det bl.a ført til at personer som skal reise i slutten av sommerferien, og som har hatt behov for å fornye sitt pass, har oppsøkt passkontor nå i februar mens kapasiteten har vært på det laveste. Fra 1. mars vil produksjonsvolumet gradvis øke fram mot sommeren. Politidistriktet har vært løsningsorientert og har per dags dato ikke mottatt meldinger om at det har vært personer som ikke har kunnet gjennomføre sin allerede planlagte reise på grunn av manglende gyldig pass.