Politivakta opprettholdes fortsatt i 2.etasje på politistasjonen i Storgata 121.

Åpner igjen på Gjøvik

Fra mandag 4. mars vil Gjøvik politistasjon gjenåpne sin passekspedisjon og Vinstra lensmannskontor har forlenget sin periode for utstedelse av pass frem til 1.mai. For bestilling av pass ved Vinstra lensmannskontor er det oppmøte uten forhåndsbestilling av time. Timebestilling for Gjøvik gjøres på nett. 

Det vil også være mulig å bestille pass ved de andre passlokasjonene i Innlandet politidistrikt. Det gjøres oppmerksom på at det nå er stor pågang for bestilling av pass i politidistriktet.

Hvis det blir mulig å gjenåpne tidligere enn planlagt vil politiet varsle om dette.

Økt sikkerhet

Ombyggingsarbeidet ved passlokasjonene i distriktet er knyttet til innføringen av nye pass og nasjonale ID-kort. På sikt vil dette bidra til å forebygge og bekjempe misbruk av falsk ID og ID-tyveri, og vil sikre borgernes ID-dokument på en ny og unik måte.

Utlendingsekspedisjonen

Stengingen vil medføre noe lenger ventetid på time. Timebestilling gjøres via www.udi.no og alle tilgjengelige timer finnes der. Dersom det ikke er tilgjengelig time på Lillehammer kan man forsøke våre andre oppmøtesteder i Innlandet; Gjøvik og Hamar.

Ny passkiosk Gjøvik politistasjon
GJØVIK: 4. mars åpnet passekspedisjonen igjen på Gjøvik politihus etter flere uker med ombyggingsarbeid. Nye passkiosker er nå på plass.
FotoPolitiet