Tirsdag kveld ble det gjennomført et møte med Hydros ledelse hvor vi fikk en oversikt over situasjonen og skadeomfanget. Kripos fikk da også sikret materiale hos Hydro og vil nå gjennomgå dette.

- Politiets jobb er på samme måte som ved annen alvorlig kriminalitet å få kartlagt den straffbare handlingen best mulig, med sikte på å straffeforfølge de som står bak, sier politiadvokat Knut Jostein Sætnan i Kripos.

En del av arbeidet består i å få informasjon og oversikt over andre tilfeller hvor den samme skadevaren er brukt. Kripos er så langt ikke kjent med at det har vært flere tilfeller med akkurat denne skadevaren i Norge, men kartlegger dette sammen med våre samarbeidspartnere. Vi henter også inn informasjon fra andre land, for å hente erfaringer fra mulige andre lignende dataangrep i utlandet. Vi kan per nå ikke si noe om hvem som står bak angrepet mot Hydro.

Parallelt med etterforskningen bidrar vi inn i Hydros hendelseshåndtering som støttes av NSM og andre aktører.

Politiadvokat Knut Jostein Sætnan er tilgjengelig for pressen på Kripos klokka 15.30. Oppmøte Nils Hansens vei 25.

Kontakt: Kripos pressetelefon på 23 20 80 60 / kripos.info@politiet.no

In english

Investigation of the cyberattack on Hydro.

The National Criminal Investigation Service (NCIS) has launched an investigation into the cyberattack on Hydro. Hydro formally reported the matter to the police on Wednesday. A meeting was held with Hydro's executive team on Tuesday, where the NCIS was provided with an overview of the situation and the extent of the damage. Officers from the NCIS also recovered potential evidence and this material will now be studied.

- "As with any other serious crime, the police will now investigate the criminal act with the aim of prosecuting the perpetrators," says NCIS Police Prosecutor Knut Jostein Sætnan.

The police work will also include collecting information and gaining an overview of similar cases where the same malware has been deployed. The NCIS is as of yet not aware of any other instances of this specific malware being used in Norway, but enquiries are being made together with our cooperation partners. We are also collecting information from abroad relating to any similar attacks. Currently, we have no further information on the perpetrators of the attack.

We are also assisting Hydro in the handling of the incident, together with the Norwegian National Security Authority and other agencies.

Police Prosecutor Knut Jostein Sætnan will be available for questions from the media at the NCIS at Nils Hansens vei 25 at 15:30.