Politiet åpnet eget treningssenter i Trøndelag

Samarbeid og engasjement

Både beredskapsdirektøren, HV-sjefen og forsvarsministeren roste det gode samarbeidet mellom Forsvaret og politiet, noe som har vært helt avgjørende i prosessen.

Knut Smedsrud takket de involverte for jobben og spesielt for den entusiasmen som har gjort det mulig og gjennomføre dette. – Det er nødvendig med ildsjeler i slikt arbeid og det er imponerende hva dere har fått til, sa han. Dette var særlig myntet på Frode Tystad og Ronny Spachmo som har vært pådrivere og stått på fra det spede idestadiet til den siste lyspæra ble installert og det siste teppet lagt.

-Dette er bra for hele politiet, konstaterte Smedsrud - et regionalt treningssenter som er det første i sitt slag og som skal være med på å heve beredskapen.

Innhold og bruk

Senteret inneholder 1400 kvadratmeter med undervisningsrom, kontorer, spiserom og kjøkken, samt innkvartering med 43 rom. I den store, oppvarmede plasthallen er det lagt til rette for trening på rappellering, å ta seg inn i bygninger og arrestasjonsteknikker for å nevne noe. Treningssenteret skal også brukes til møtevirksomhet og vil utvide distriktets kapasitet når det gjelder samlinger og seminarer i egne lokaler.

Fortsatt vil man benytte Forsvarets treningsanlegg for blant annet skytetrening.

Gode ideer skaper muligheter

Politiet og Heimevernet har lenge hatt et tett samarbeid og politiet i Trøndelag har disponert fasiliteter for trening inne på militært område i flere år allerede. Sammen så politi og Forsvar mulighetene til å bygge videre på dette samarbeidet.

Da ideen om at man skulle opprette et eget treningssenter ble lansert fikk den støtte av både daværende politidirektør Odd Reidar Humlegård, politimesteren og stabsdirektør for virksomhetsstyring, Gunnar Smeby. Prosessen var i gang. Og resten, som de sier, er historie. I dag står sentreret klart til å ta imot både til IP-trening, kurs og konferanser.

Sjef HV 12, Egil Haave, avsluttet sin tale under åpningen med disse ordene: - Hvis noen tror at det nå blir stille i Trøndelag – at vi skal slutte å ha gode ideer –så tar de feil!