Pressemelding
"Viking Sky" drivende på Hustadvika lørdag ettermiddag.
FotoEgil Borgestrand

- Det foreligger ingen mistanke om straffbare forhold i denne saken. Men straffeprosessloven hjemler at det gjennomføres undersøkelser for å avklare årsaken ved en slik hendelse, selv om det ikke foreligger slik mistanke, sier politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt.

For øvrig har Møre og Romsdal politidistrikt også opprettet undersøkelsessak i tilknytning til motorhavariet som lasteskipet Hagland Captein opplevde på Hustadvika samme ettermiddag.

Politiinspektør Yngve Skovly understreker at politiet vil samarbeide med andre norske myndighetsorgan som gjør undersøkelser i forbindelse med disse to motorhavariene.