leder for Felles enhet for påtale i Innlandet politidistrikt, Johan Martin Welhaven
Leder for Felles enhet for påtale i Innlandet politidistrikt, Johan Martin Welhaven.
FotoPolitiet

-Vi ser endringer i kriminaliteten og har behov for økt kompetanse, innledet politimester Johan Brekke.

Samlingen om temaet hatkriminalitet ble arrangert av Felles enhet for påtale og i tillegg til egne ansatte holdt Kripos, representanter fra hatkrimgruppa fra Oslo politidistrikt og Statsadvokatene i Hedmark og Oppland innlegg.

- Det er viktig å bekjempe hatkriminalitet både i et samfunnsperspektiv og et individperspektiv. Det er også klare føringer fra Riksadvokaten om å prioritere dette området, sa leder for Felles enhet for påtale i Innlandet politidistrikt, Johan Martin Welhaven.

Styrker tilstedeværelsen på nett

Sosiale medier utgjør en stor utfordring når det gjelder hatfulle ytringer. Kripos delte sine erfaringer med nettpatruljen på Facebook.

- Formålet er å ha en åpen og uniformert tilstedeværelse på nett, sa Abetare Krasniqi fra Kripos.

Innlandet politidistrikt jobber med å utvikle et godt tilbud for innbyggerne på nett og er i dag på Snapchat, Facebook, LinkedIn og Twitter i tillegg  til politiet.no.

Rundt 75 ansatte fra hele distriktet deltok på samlingen om hatkriminalitet på Hamar.
HAMAR: Rundt 75 ansatte fra hele distriktet deltok på samlingen om hatkriminalitet.
  • Kriminalitetsutvikling
  • Straffesaksbehandling
  • Påtale
  • Hatkriminalitet