De siktede er i begynnelsen av 20-årene og ingen av disse er kjent for politiet fra tidligere.

– Siktelsene kommer som følge av den tekniske og taktiske etterforskningen som politiet har utført i tiden etter brannen, sier etterforskningsleder Siv Helen Tveit.

På nåværende tidspunkt er de alle tre siktet for overtredelse av Brann- og eksplosjonsvernloven ved at de "på en graverende måte har overtrådt bestemmelsen om at enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges, eller at de har medvirket til dette".

Strafferammen er bot eller fengsel inntil 2 år.

– Dette er en foreløpig siktelse som ut fra den videre etterforskning vil kunne bli endret, sier Tveit.

– Alle tre har i avhør knyttet seg til forholdet, men med noe forskjellige roller. Saken er ikke ferdig etterforsket. Det vil blant annet bli foretatt ytterligere avhør i saken, sier Tveit.

 

For media

Spørsmål fra media kan rettes til etterforskningsleder ved Flekkefjord og Kvinesdal lensmannskontor, Siv Helen Tveit. Kontakt politiet på telefonnummer 02800.