Til tross for at politiet befinner seg midt oppi en krevende reform med høyt arbeidspress og trange budsjetter, vil studentene fremdeles jobbe i politiet. Ønsket om meningsfylte arbeidsoppgaver er trolig en av grunnene til at politiet troner øverst på pallen.

Seksjonssjef Kristin Elnæs i Politidirektoratet tok i mot årets pris på vegne av etaten.

-Det er veldig gledelig at politiet har klart å beholde sin plass på topp i denne undersøkelsen, til tross for at vi befinner oss midt oppi en krevende reform. Det kan være at ønsket om å bidra til politiets samfunnsoppdrag, samt de mange utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgavene vi har i politiet er noe av grunnen til at politiet også i år, stikker av med denne prisen, kommenterer seksjonssjef Elnæs.

Politiets egne medarbeiderundersøkelser understreker at det å ha en utfordrende og meningsfylt jobb er viktige motivasjonsfaktorer i det daglige. Derfor kan denne prisen på mange måter sees som et speil av de gode verdiene til de som også jobber i politiet i dag.

-Sånn sett, kan denne prisen også sees som en klapp på skuldrene til alle våre dedikerte medarbeidere, avslutter Elnæs.

Undersøkelsen ble utført blant 801 jusstudenter i perioden oktober i fjor og mars i år.