– Politiet jobber nå med å få kriminalitetsforebygging som vår primære strategi. Dette må vi gjøre sammen med andre. Gjennom opprettelsen av en stilling som næringslivskontakt, har det vært mulig å fokusere på tettere samarbeid med næringen, og at næringen selv settes i stand til å forebygge kriminalitet, sier politioverbetjent Cathrine D-P Fossnes, som er næringslivskontrakt i Agder politidistrikt.

Utgangspunktet for samarbeidet er forankret i politirådet, som er politiets og kommunens formelle samarbeidsfora. Der møtes kommunens og politiets ledelse to ganger i året for å diskutere felles utfordringer og forpliktende samarbeid.

– Agder er ett av to distrikt i Norge som tester ut hvordan dette samarbeidet også kan inkludere næringsliv og frivillige. Vi jobber i en pilot hvor vi prøver ut nye måter å samarbeide på, sier Fossnes.

Utelivsbransjen og det frivillige arbeidet gjennom "Med hjerte for Arendal" har samlet seg om å gjøre bylivet i Arendal mer attraktivt for flest mulig. Her er flere parallelle aktiviteter som foregår.

– Det jobbes blant annet med å gjøre natteravns-ordningen i Arendal mer robust og øke kompetansen hos utelivsbransjen og vektere når det gjelder narkotika og rus, sier Fossnes.

Vi har startet med utelivet, men potensialet er enormt. Vi vil jobbe for å flere frivillige organisasjoner, kulturliv og næringsliv med i arbeidet, sier Fossnes.

 

Kontakt

Spørsmål fra interesserte aktører eller media kan rettes til næringslivskontrakt i Agder politidistrikt, Cathrine D-P Fossnes på e-post cathrine.fossnes@politiet.no eller telefon 995 63 230.