Her kan du lese rapporten Barne- og ungdomskriminalitet i Stavanger 2018  (4,06 MB)

- Det har vært et ønske om å få en rapport som sier noe om hvor en bør rette fokus, sett fra andre enn bare politiet, sier Odd Tveit Jørgensen, driftsenhetsleder i ved Stavanger og Ryfylke driftsenhet.

For første gang i perioden 2014-2018 utgjør narkotika den største gruppen innen straffbare forhold. Kriminalitetsstatistikken viser at antallet unike personer i politiets straffesaksregister U18 var mindre i 2018 sammenlignet med 2017, samtidig som det ble registrert flere forhold. Det betyr at færre personer ble registrert med flere straffbare forhold. I Stavanger kommune ble 251 personer under 18 år registrert med 491 forhold.

Kathrine Sæland Rotseth, leder ved forebyggende avsnitt i Stavanger, påpeker at det er viktig å huske på at det er et fåtall av ungdommene som står bak kriminaliteten.

- De aller fleste er hyggelige og greie ungdommer. Kun 2,6 prosent av ungdommer mellom 12 og 17 år, som var bosatt i Stavanger, Rennesøk og Finnøy kommune, var registrert med straffbare forhold i 2018, sier Sæland Rotseth.

Narkotika

I 2014 ble det registrert 288 narkotikalovbrudd, mens det i fjor ble registrert 512 i Stavanger kommune. I 2018 ble det registrert fem forhold hvor gjerningspersonen var 12 år. I 2017 ble det registrert ett forhold, og i 2014-2016 ingen. I aldersgruppen 15 år ser vi en økning fra 7 til 51 forhold i 2018.

- Vi er bekymret for holdninger en del ungdommer har knyttet til narkotika. I samtaler vi har med ungdommer får vi inntrykk av at holdningene er i ferd med å flyttes i retning større toleranse, sier avsnittslederen.

- Det er viktig å påpeke at politiets innsats og fokusområder påvirker kriminalitetsstatistikken, og utviklingen innen registrerte narkotikalovbrudd har sammenheng med politiets strategi og prioriteringer, sier Sæland Rotseth.

Vold

Innen vold ser vi en økning fra 20 forhold i 2014 til 69 i fjor. I 2017 og 2018 fikk fenomenet avtalte slagsmål mye oppmerksomhet.

- Avtalte slagsmål fanges ikke opp i antall anmeldelser. Ofte er det én gjerningsperson, men med flere tilskuere som pisker opp stemningen. Politiet har jobbet mye i det forebyggende sporet, da flere av slagsmålene var unge ungdommer under den kriminelle lavalderen, sier Sæland Rotseth.

Politiet gikk blant annet ut i media i høst med at ungdommer avtaler slåsskamper på sosiale medier, hovedsakelig Snapchat. I løpet av ti dager i oktober fikk politiet inn meldinger om ti ulike slåsskamper ulike steder i Stavanger-området. I straffesakene kommer det frem at mange har følt gruppepress for å stille opp for vennene sine og at mange har utført vold fordi de ikke vil bli oppfattet som illojale eller feige.

- Gjennomgangen av de mest alvorlige straffesakene med ungdommer involvert har vist at mye av kommunikasjonen og planleggingen av hendelsen har skjedd på sosiale medier i forkant. Dette er en alvorlig utvikling, og politiet vinner ikke denne kampen alene. Både foreldre og skoler må på banen, sier Sæland Rotseth.

Forebyggende tiltak

Denne rapporten gir politiet verdifull informasjon til å sette inn forebyggende tiltak.

- Vi må fortsette vårt tette og gode samarbeid med blant annet kommuneadministrasjonen, skolene, Uteseksjonen, K46, Konfliktrådet og Natteravnene. Vi har tatt i bruk påtaleunnlatelse med vilkår (når en person er skyldig i en straffbar handling, men politiet unnlater å påtale, samtidig som personen må følge visse vilkår i en periode, for eksempel levere urinprøve), og det må vi også fortsette å benytte. De tyngre sakene går til Konfliktrådet, hvor det følger ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff. Dette er verdifulle forebyggende tiltak, sier avsnittslederen.

  • Barn og unge
  • Planer og rapporter